Debata „Kardynał Bolesław Kominek. W 50 rocznicę ogłoszenia Orędzia Biskupów Polskich do Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim.”

W dyskusji, która odbędzie się 12 marca o godz. 18.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego (pl. Katedralny 1), wezmą udział: dr Andrzej Grajewski, Marek Mutor, prof. Grzegorz Strauchold oraz ks. prof. Józef Pater. Debatę prowadził będzie dr Wojciech Kucharski.

Zapraszają: Papieski Wydział Teologiczny oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Panel jest częścią cyklu otwartych wykładów „Historia Magistra Vitae”, podczas którego prelegenci przybliżają słuchaczom bogactwo kulturowe Wrocławia i Dolnego Śląska, ukazując jednocześnie wkład Kościoła katolickiego w budowanie tego bogactwa.