film

Materiały audiowizualne

Ks. Jerzy Rasiak od 1964 roku rejestrował ważne momenty z życia wrocławskiego Kościoła oraz z historii miasta i jego mieszkańców. Unikatowe filmy i zdjęcia zgromadzone w Ośrodku Audiowizualnym Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu zostały przekazane do digitalizacji i archiwizacji Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość”. Na wielu z nich zobaczyć możemy wrocławskiego metropolitę kardynała Bolesława Kominka.
faksymile

Listy pojednania

odczas ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II polscy biskupi zebrani w Rzymie postanowili wystosować 56 listów – zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski przypadające na 1966 r. do episkopatów na całym świecie. Arcybiskupowi wrocławskiemu Bolesławowi Kominkowi powierzono napisanie listu do biskupów niemieckich. List ten znany jakoOrędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim stał [...]
112051_1196

Czytelnia

1. Komiks „Orędzie”  „Orędzie” – opowieść o kulisach powstania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, który powstał w burzliwych czasach, istotnych dla powojennej historii Wrocławia. Słynne zdanie Bolesława Kominka zawarte w tym liście: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie” miało wielkie znaczenie w budowaniu dobrych relacji polsko-niemieckich. Komiks ukazuje także reakcję władz komunistycznych na te działania. [...]
www

Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974)

To jedna z najwybitniejszych postaci powojennego Kościoła w Polsce i zarazem niekwestionowany mąż stanu. Pierwszy polski arcybiskup wrocławski, wizjoner, erudyta, prekursor pojednania polsko-niemieckiego, główny inicjator i autor orędzia pojednawczego skierowanego do biskupów niemieckich, w którym padają słynne słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”