SW II - 25Podczas ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II polscy biskupi zebrani w Rzymie postanowili wystosować 56 listów – zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski przypadające na 1966 r. do episkopatów na całym świecie.

Arcybiskupowi wrocławskiemu Bolesławowi Kominkowi powierzono napisanie listu do biskupów niemieckich. List ten znany jako Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim stał się jednym z najważniejszych dokumentów w historii polskiego Kościoła. Zawiera on rys historyczny tysiącletnich relacji polsko-niemieckich, w którym obok momentów nieprzezwyciężalnej wręcz wrogości były okresy współpracy i koegzystencji kulturowej. W przesłaniu tym polscy biskupi wyraźnie deklarowali, że Polska ze swoją kulturą i tradycją należy do zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej Europy. Apelowali, że pojednanie oparte na prawdzie pozwoli uczciwie i głęboko przeżyć Millenium. Padło w nim fundamentalne zdanie: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Zdanie to wygłoszone w 20 lat po II wojnie światowej, w której Polska była pierwszą ofiarą była aktem niezwykłej wręcz odwagi i dalekowzroczności. 5 grudnia 1965 r. na Orędzie odpowiedzieli biskupi niemieccy deklarując że rozpoczęty w ten sposób dialog będzie kontynuowany w Polce i w Niemczech.

Po latach polski papież Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do idei pojednani i przebaczenia. 19 VI 1983 r. na Jasnej Górze powiedział: Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać — nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza: zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.

/dr Wojciech Kucharski/