Partnerzy

Miasto Wrocław

Wrocław, Polska

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław, Polska

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest instytucją samorządową miasta Wrocławia zajmującą się badaniem, dokumentowaniem, upowszechnianiem oraz promowaniem powojennej historii stolicy Dolnego Śląska oraz dziedzictwa myśli kardynała Bolesława Kominka poprzez publikacje, spotkania, wystawy oraz działalność naukową i artystyczną. 

Maximilian-Kolbe-Stiftung

Kaiser-Friedrich-Straße 9, 53113 Bonn, Niemcy

Fundacja Maksymiliana Kolbego jest instytucją założoną przez niemieckich działaczy katolickich, której celem jest niesienie pomocy ofiarom gett i byłym więźniom obozów koncentracyjnych oraz promowanie pamięci o nich, a także wspomaganie działań mających na celu szeroko pojęte pojednanie międzyludzkie. 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, Polska

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej jest organizacją wspierającą porozumienie pomiędzy oboma narodami oraz wspomagającą projekty o charakterze naukowym, literackim, artystycznym oraz edukacyjnym poszerzającym wiedzę o Polsce i Niemczech. 

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

ul. Wiejska 17/3, 00-480 Warszawa, Polska

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność powstała w 2005 r. z inicjatywy  ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier, do których w 2014 r. dołączyła Rumunia. Jest to międzynarodowa instytucja zajmującą się badaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat historii Europy XX w. i sposobów jej upamiętniania. 

Tempora SA.

Rue de Suisse 29, 1060 Bruxelles, Belgia

Tempora jest belgijskim przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, realizacją, promowaniem oraz zarządzaniem wystawami, w tym szczególnie o tematyce kulturalnej i historycznej. 

Muzeum Miejskie Wrocławia

Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław, Polska

Muzeum Miejskie Wrocławia jest instytucją samorządową prowadzącą działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską na polu historii miasta Wrocławia. W jej skład wchodzą Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne oraz Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. 

Radio Rodzina

ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, Polska

Radio Rodzina jest katolicką niekomercyjną rozgłośnią  radiową.

Fundacja Młoda RP

ul. Klaczki 48, 51-151 Wrocław, Polska

Fundacja Młoda RP jest wrocławską organizacją pozarządową skupiającą się na animacji życia intelektualnego oraz popularyzacji i promowaniu polskiego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego.

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia działa na Dolnym Śląsku od 2000 roku. Młodzi muzycy doskonalący w niej swoje umiejętności grają obecnie w wielu renomowanych, międzynarodowych orkiestrach. Muzyka jako język uniwersalny pomaga przełamywać stereotypy i nawiązywać dialog.

Dortmundzko - Wrocławska Fundacja św. Jadwigi

pl. Staszica 4, 50-221 Wrocław, Polska

Dortmundzko – Wrocławska Fundacja św. Jadwigi prowadzi działalność charytatywną, a także tworzy warunki do utrwalenia więzi pomiędzy narodami niemieckim i polskim oraz społecznościami parafialnymi Dortmundu i Wrocławia.