Materiały audiowizualne

Ks. Jerzy Rasiak od 1964 roku rejestrował ważne momenty z życia wrocławskiego Kościoła oraz z historii miasta i jego mieszkańców. Unikatowe filmy i zdjęcia zgromadzone w Ośrodku Audiowizualnym Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu zostały przekazane do digitalizacji i archiwizacji Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość”.

Na wielu z nich zobaczyć możemy wrocławskiego metropolitę kardynała Bolesława Kominka.