Inauguracja obchodów 50. rocznicy Orędzia

Zapraszamy na konferencję prasową 13 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w Sali Wójtowskiej wrocławskiego Ratusza, podczas której zainaugurowane zostaną obchody 50. rocznicy Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, których kulminacja nastąpi w listopadzie tego roku.

Debata „Kardynał Bolesław Kominek. W 50 rocznicę ogłoszenia Orędzia Biskupów Polskich do Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim.”

W dyskusji, która odbędzie się 12 marca o godz. 18.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego (pl. Katedralny 1), wezmą udział: dr Andrzej Grajewski, Marek Mutor, prof. Grzegorz Strauchold oraz ks. prof. Józef Pater. Debatę prowadził będzie dr Wojciech Kucharski.

Memorandum Bensberger Kreis

Na początku marca 1968 r. intelektualiści katoliccy z Niemiec opublikowali dokument wielkiej wagi dla procesu pojednania polsko-niemieckiego. Tzw. Memorandum Bensberskie wzywało do uznania wschodniej granicy Niemiec na Odrze i Nysie oraz normalizacji wciąż tymczasowej polskiej administracji kościelnej na terenach, które przed 1945 r. należały do Niemiec. Dokument został podpisany przez blisko 160 sygnatariuszy, pośród których…
1 2