„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”

Jubileusz 50. rocznicy wystosowania Orędzia Pojednania

 

 

Obchody


Program Obchodów

Materiały

W związku z 50 rocznicą wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, z przesłaniem wzajemnego pojednania pomiędzy oboma narodami, organizatorzy przygotowali na lata 2015-2016 program Obchodów, na który składać się będą: wystawy, publikacje, koncerty, pokazy filmów i spektakli teatralnych, debaty i spotkania.

Więcej… 

Pojednanie/Versöhnung

in progress...

Wystawa

Wystawa „Pojednanie / Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.”, autorstwa dr. Roberta Żurka,  będzie prezentowana od 18 listopada 2015 r. we Wrocławiu i w Berlinie. Opowiemy na niej o trudnym procesie powojennego pojednania pomiędzy oboma narodami i odwadze jednostek, dzięki którym przełamanie wzajemnej wrogości było możliwe.

Więcej…

Kardynał Kominek:

nieznany Ojciec Europy

Wystawa

Wystawa „Kardynał Kominek: nieznany Ojciec Europy”, autorstwa prof. Krzysztofa Pomiana, przybliży biografię wrocławskiego metropolity, propagatora pojednania polsko-niemieckiego i autora listu biskupów, w którym padłu słowa „Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”.

Więcej…

Historia


Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974)

Czytelnia

Listy pojednania

Materiały audiowizualne

Cytaty

Z Orędzia

Rzym, 18 listopada 1965 r.

W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy, niemieccy biskupi i Ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millenium w sposób jak najbardziej chrześcijański.

Jan Paweł II

Jasna Góra, 19 czerwca 1983 r.

Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać — nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza: zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.

Richard von Weizsäcker

To, co biskupi wypowiedzieli, było decydujące dla całego procesu porozumienia, który doprowadził do roku 1970 i potem do konferencji w Helsinkach w 1975 r. Jesteśmy i pozostajemy pełni szacunku i wdzięczności dla tej inicjatywy..

Rafał Dutkiewicz

Kardynał Kominek jest dla mnie symbolem ciężkiej pracy nad pojednaniem między narodami.

Tadeusz Mazowiecki

Jak ważne było to orędzie? Jest do dzisiaj przywoływane jako modelowe w sytuacjach konfliktowych w świecie. Pokazuje, że można i trzeba sobie wybaczyć.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Po wschodniej stronie żelaznej kurtyny głoszenie idei jedności Europy wymagało szczególnej odwagi i wyobraźni. Dlatego przygotowane przez kardynała Kominka Orędzie powinno znaleźć należne miejsce w pamięci europejskiej. Dzieło wrocławskiego metropolity było także wyrazem siły myśli chrześcijańskiej, która z największą mocą wystąpiła przeciw narodowym egoizmom.

Partnerzy


Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia