KARDYNAŁ KOMINEK: NIEZNANY OJCIEC EUROPY
W stronę pojednania narodów Europy

Wystawa autorstwa prof. Krzysztofa Pomiana, poświęcona będzie osobie Bolesława Kominka (1903-1974), arcybiskupa Wrocławia, autora listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., zawierającego słynne zdanie „Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”.

Celem wystawy jest przybliżenie postaci Kardynała Kominka, jako dalekowzrocznego Europejczyka, który wiedział, że droga Polski do zjednoczonej Europy jest drogą przez pojednanie. Wystawa położy nacisk na przesłanie, które niesie list: bez wzajemnego wybaczenia nie jest możliwe pojednanie i budowanie dobrych relacji. Pod tym względem wystawa posiada wydźwięk uniwersalny. Próba pojednania, pomimo tego że towarzyszy jej wiele trudności, silnych emocji i przeszkód jest drogą do budowania pokoju.
Historia kard. Kominka połączona jest z historią wojen w Europie, a pojednanie powinno być rozpatrywane jako dziedzictwo kultury europejskiej. Sam Kominek, którego działania pomogły w integracji krajów centralnej i wschodniej Europy z Europa zachodnią, może być natomiast zaliczany do ojców pojednania europejskiego.

Wystawa przygotowywana przez firmę Tempora SA. będzie prezentowana od listopada 2015 r. do listopada 2016 r. w czterech miastach: Watykanie, Berlinie, Wrocławiu i Brukseli.

W pracach merytorycznych i koncepcyjnych Autora wspiera Komitet Naukowy w składzie: prof. Anna Wolff-Pawęska, prof. Klaus Ziemer, prof. Grzegorz Strauchold, dyr. Marek Mutor, dr Robert Żurek, tłumacz i teolog katolicki Winfried Lipscher, dr Andrzej Grajewski oraz ks. prof. Józef Pater.